Home

Nieuws

Cumela: maak bezwaar tegen boete niet-emissiearm uitrijden

Nijkerk – De sectie meststoffendistributie van Cumela roept boeren en loonwerkers op bezwaar te maken als zij gekort worden op hun toeslagrechten voor het niet voldoende emissiearm aanwenden van mest.

”Voor het niet-emmissiearm aanwenden van drijfmest staat een sanctie van 20 procent korting op de toeslagrechten. Dit wordt ook gehanteerd wanneer de mest niet voldoende emissiearm is uitgereden. Boetes kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Dit vinden we buitenproportioneel”, zegt Hans Verkerk van Cumela.

Een korting van 20 procent op de toeslagrechten wordt volgens de regelgeving gegeven als sprake is van een ernstige overtreding die opzettelijk is begaan en waarbij het milieu ernstige schade is toegebracht.

Cumela werkt aan een aantal proefprocessen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). ”Boeren die geen bezwaar maken, stemmen in met de boete en hebben bij een eventuele gunstige uitspraak ook geen recht om hiervan mee te profiteren.”

Met name onder droge omstandigheden is het wel eens lastig om mest voldoende diep in de grond te brengen. Hiervoor zijn afgelopen jaren meermaals boeren en loonwerkers beboet. ”De loonwerker krijgt een boete en de boer wordt gekort op zijn toeslagrechten. Er zijn al verschillende gevallen bekend waarbij de loonwerker de boer vervolgens schadeloos heeft gesteld, omdat de loonwerker uiteindelijk verantwoordelijk is voor het werk dat hij aflevert”, zegt Verkerk.

Of registreer je om te kunnen reageren.