Home

Nieuws

Controle vertraagt uitbetaling natuursubsidie

Den Haag – De uitbetaling van natuursubsidies voor agrarisch natuurbeheer en/of landschapsbeheer 2010 loopt vertraging op. De verplichte controles in het kader van EU-regelgeving kosten meer tijd.

Dit laat Dienst Regelingen (DR) weten. Velen die in de Gecombineerde opgave 2010 een betaalverzoek deden voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) ontvingen begin deze maand een brief van DR. De mededeling was dat de vastgestelde afhandeltermijn verlengd werd met tien weken.

Voor SNL geldt volgens de regeling een beslistermijn op betalingsaanvragen van tien weken vanaf 1 januari. Deze termijn kan een keer met tien weken worden verdaagd. Dat is gebeurd middels de toegestuurde brief. De betaling dient uiterlijk zes weken na de beslissing op het betaalverzoek plaats te vinden.

De oorzaak van het verdagen ligt in de verplichte controles (EU regelgeving) die moeten worden gedaan alvorens uitbetaald kan worden, aldus DR. Eerder al liet de uitvoeringsorganisatie al weten dat veel betalingsverzoeken voor de bedrijfstoeslag 2010 vertraging opliep, vanwege de verplichte EU-controles.

Of registreer je om te kunnen reageren.