Home

Nieuws 228 x bekeken

Brabant wil veertien verplaatsingen toestaan

’s-Hertogenbosch – Veertien veehouderijen krijgen van de provincie Noord-Brabant een ontheffing om hun bedrijf te verplaatsen. De bedrijven behoren tot de uitzonderingen waarvoor het provinciebestuur nog een vestigingsmogelijkheid openhield tijdens het zogenoemde megastallendebat.

Een woordvoerder van ZLTO zegt dat het besluit ’dubbel dom’ is. Volgens de zuidelijke land- en tuinbouworganisatie belemmert de provincie met het besluit de verbetering van milieu, dierenwelzijn op boerenbedrijven. De hinder voor burgers zal hierdoor minder afnemen, aldus ZLTO. Bovendien gaan miljoenen gemeenschapsgeld verloren door te verwachten rechtszaken. ”Voor de getroffen bedrijven die niet mogen verplaatsen voelt dit als onbehoorlijk bestuur”, zegt ZLTO.

Eén bedrijf krijgt een gedeeltelijke ontheffing, 24 veehouders mogen hun bedrijf niet verplaatsen, aldus Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant. Over enkele aangevraagde ontheffingen moeten GS nog een besluit nemen.

Het gaat om intensieve veehouderijen die op 19 maart vorig jaar al bezig waren met het verplaatsen van hun bedrijf uit gebieden dicht bij natuur of woonbebouwing. Toen besloten Provinciale Staten de grootte van intensieve veehouderijen in Brabant te beperken en geen nieuwvestiging meer toe te staan. Alleen boeren die al daadwerkelijk een bedrijfsverplaatsing in gang hadden gezet, konden een ontheffing krijgen.

De ontwerp-besluiten van GS om ontheffing te verlenen worden zes weken ter inzage gelegd, daarna nemen GS een definitief besluit. Brabantse gemeenten kunnen nog tot 1 april ontheffing vragen voor zaken die op 20 maart 2010 al liepen.

Of registreer je om te kunnen reageren.