Home

Nieuws

Boeren gaan mogelijk minder betalen aan waterschap

Doetinchem – Waterschappen werken aan een nieuw systeem van belastingheffing.

”De trend is daarbij dat boeren eerder minder dan meer gaan betalen.” Dat zegt Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân en voorzitter van de taskforce financiën binnen de Unie van Waterschappen.

De schappen krijgen van het rijk nieuwe taken toebedeeld. Voor nieuwe veiligheidstaken moeten ze in 2015 gezamenlijk € 180 miljoen opbrengen. Dat moet vooral bekostigd worden uit betere efficiency, want de lokale lasten mogen niet stijgen.

Een nieuw belastingstelsel moet daarbij helpen, en bovendien knelpunten in het huidige systeem oplossen. Als voorbeeld van knelpunten noemt Van Erkelens de stijgende lasten voor boeren in verband met de bekostiging van wegen in plattelandsgebied.

Grote verschuivingen in de lasten van boeren naar burgers verwacht Van Erkelens echter niet. Hij wijst erop dat agrariërs relatief groot belang hebben bij het waterschapswerk.

Voor de zomer wil Van Erkelens een voorstel klaar hebben. Dat zou in 2014 in werking moeten treden.

Of registreer je om te kunnen reageren.