Home

Nieuws 190 x bekeken

Bodemcommissie negatief over verlengen uitrijperiode mest

Den Haag – Hoewel het milieu-effect beperkt is, staat de Technische Commissie Bodem (TCB) niet achter het verlengen van het uitrijperiode van dierlijke mest.

Dat schrijft de TCB in een advies aan het ministerie van landbouw.

”Mest uitrijden aan het einde van het groeiseizoen is in zijn algemeenheid van weinig betekenis voor de nutriëntenvoorziening van gewassen. Aan het einde van het groeiseizoen is de groeisnelheid van gewassen gering. Het is succes van late gewassen is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en daarmee onzeker. Het risico op uitspoeling van nutriënten uit de dierlijke mest is daardoor groot”, schrijft de TCB. Het milieu-effect zal echter beperkt zijn, vanwege de beperkt toegestane dosis en de beperkte aanwendperiode.

TCB staat toch negatief tegenover het verlengen van de uitrijperiode, omdat het niet bijdraagt aan een goede landbouwpraktijk en omdat het de bouw van extra mestopslag niet stimuleert. Ook draagt het niet bij aan efficiënte benutting en hergebruik van schaarse grondstoffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.