Home

Nieuws 1 reactie

Bleker stelt beheercommissie Oostvaardersplassen in

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (ELI) heeft de namen bekendgemaakt van de personen die zitting nemen in de adviescommissie voor het beheer van natuurgebied de Oostvaardersplassen.

De naam van de voorzitter, hoogleraar diergeneeskunde Henk Vaarkamp, was al bekend.

Daarnaast zitten in de Commissie: Jakob Leidekker (hoofd bedrijfsvoering Nationaal Park De Hoge Veluwe); Frauke Ohl (hoogleraar dierenwelzijn); Hendrik Oosterveld (ELI, Regio Noord); Wubbo de Raad (oud-VVD-gedeputeerde Flevoland); en Gerrit Jan Spek (adviseur fauna, in het bijzonder edelherten).

De commissie brengt advies uit aan Staatsbosbeheer over het dagelijks beheer van de Oostvaardersplassen, met name over de grote grazers (Heck-runderen, Konik-paarden en edelherten). Ze is benoemd tot en met 30 november 2014.

Het instellen van de commissie was een van de aanbevelingen van de commissie-Gábor, die eind november een advies uitbracht aan Bleker over de Oostvaardersplassen. Aanleiding voor dit advies vormde de aanzienlijke sterfte onder grote grazers in de winter, die telkens weer tot ophef leidt in de samenleving.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Mooie commissie. De Hobbyjacht ie er weer in oververtegenwoordigd en er zit niet EEN deskundige zoologische populatie ecoloog in. Kan die Bleker niet gewoon met het grofvuil mee?

Of registreer je om te kunnen reageren.