Home

Nieuws

Bleker: legbatterijverbod per 2012 strikt handhaven

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker (ELI) heeft aangekondigd het Europees verbod op de legbatterij, per 2012, strikt te gaan handhaven.

Esther Ouwehand (PvdD) had Bleker hiernaar gevraagd, naar aanleiding van een enquête van Productschap Pluimvee en Eieren, waaruit blijkt dat ruim honderd Nederlandse pluimveehouders begin volgend jaar nog niet zullen zijn omgeschakeld naar andere huisvestingsystemen.

Bleker gaf tevens aan in Europees verband de export van afgedankte kooien naar derde landen te willen tegengaan, conform de wens van de Kamer.

Zelfs als staatssecretaris Bleker hard optreedt tegen kooibedrijven, komt het niet eerder dan halverwege volgend jaar tot bedrijfssluitingen. Dat verwacht agrarisch jurist Willem Bruil.

Bedrijven die zich niet houden aan het Europese kooiverbod kunnen worden aangepakt vanaf het moment dat het verbod ingaat. Bruil schetst dat de handhaving in eerste instantie via boetes zal gaan, waarna eventueel via de strafrechter bedrijfssluitingen worden opgelegd. Dat zal, schat hij, niet eerder dan halverwege volgend jaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.