Home

Nieuws

Belangstelling voor 'nieuwe telen' groeit

Den Haag - Zeven telers krijgen subsidie uit de energieregeling MEI voor teelt onder het energiezuinige regime van het nieuwe telen. Niet eerder werden zoveel projecten in een MEI-subsidieronde toegekend voor deze teeltwijze.

Volgens Dienst Regelingen wordt de subsidie vooral ingezet voor nieuwe kassen waarin met schermen en buitenluchtaanvoer energiezuinig geteeld wordt. De belangstelling voor het nieuwe telen is breed. De betroffen bedrijven produceren tomaten, komkommer, maar ook potplanten en bloemen. Het nieuwe telen kan zonder MEI-subsidie nog niet uit, maar wordt door de stijgende gasprijzen steeds interessanter.
Voor aardwarmte zijn drie projecten goedgekeurd, waarvan twee ingediend zijn door individuele groentetelers. Bijzonder is de aanvraag en toekenning door een cluster bedrijven. Het is niet bekend welke bedrijven betrokken zijn in dat cluster; wel stelt Dienst Regelingen dat verschillende producten met de aardwarmte geproduceerd zullen worden (sierteelt en groente).
Voor de jongste subsidieronde deden 32 bedrijven een aanvraag. Daarmee lijkt de tuinbouw zich op te richten van een investeringsdip.

Of registreer je om te kunnen reageren.