Home

Nieuws

Areaal paprika daalt 3 procent

Doetinchem – Het areaal paprika is in 2011 met 3 procent afgenomen, zo blijkt uit een inventarisatie van de zaadfirma’s. De krimp komt vooral door verminderde aanplant van groen en geel.

Het areaal daalt met 35 tot 45 hectare. In 2010 was het totaal areaal nog circa 1.450 hectare (exclusief specialties), in 2011 is dat gedaald naar 1.410 hectare. Vooral groen verliest terrein.

Het totale areaal daalde van 190 naar 140 hectare (min 29 procent). Ook in gele paprika was een daling waarneembaar. Van 400 naar 370 hectare, wat een afname betekent van bijna 8 procent (30 hectare). Rode paprika kende wel een opleving. Het areaal steeg van 770 naar 800 hectare.
Ook oranje paprika kende een kleine groei, van 95 naar 105 hectare.

Telers hebben dit jaar flink gewisseld in rassenkeuze. Dat is vooral merkbaar in geel en rood. Enza Zaden heeft fors in moeten leveren in het areaal rode paprika. De rassen Spider en Ferrari lijken ingeruild voor Nagano en Saporro van Rijk Zwaan. Het gaat daarbij om een ruil van ongeveer 160 hectare.

Ook in geel heeft Rijk Zwaan flink marktaandeel gewonnen. Stayer steeg van 50 naar 160 hectare en Inzell van 53 naar 95 hectare. Dit gaat in de meeste gevallen ten koste van het ras Derby van Monsanto. In groen verliest het belangrijkste ras van Enza: Spider. Dat areaal daalt met 44 hectare naar 18. Viper kende een opleving van 19 naar 38 hectare.

Het areaal oranje paprika is licht gestegen. Daarvan wordt 50 procent nog ingevuld met Orange Glory, dat de overige helft van het terrein heeft afgestaan aan het nieuwe ras van Monsanto: DRS 7054.

Of registreer je om te kunnen reageren.