Home

Nieuws

2010 mager voor zeugenhouders, beter voor vleesvarkenshouders

Boxmeer – De voerwinst in de zeugenhouderij over 2010 komt volgens Abab accountants en adviseurs uit op 525 euro per zeug ex. btw. Over 2009 berekende Abab een voerwinst van 586 euro ex. btw per zeug.

Deze voorlopige cijfers meldt agrarisch bedrijfsadviseur Frank Steenbreker van Abab. Bij het voerwinstcijfer voor zeugenhouderij over 2010 tekent Steenbreker wel aan dat er een waardestijging in zit van biggen en zeugen op basis van de landbouwnormen van ongeveer 20 euro per zeug. De biggenproductie is uitgekomen op 27 biggen per zeug. Over 2009 was de biggenproductie 26,5. De biggenprijs berekent Abab op € 38,66 bij een gewicht van 24,8 kilo. Over 2009 was dit 42,43 euro bij een gewicht van 25 kilo.

Het gemiddelde zeugenbedrijf had in 2010 een omvang van 462 zeugen tegen 428 stuks in 2009. De voerkosten per zeug kwamen uit op 540 euro ex btw. Dat is iets hoger als in 2009, toen de voerkosten uitkwamen op 521 euro per zeug ex btw.

Abab signaleert ook dit jaar weer forse verschillen tussen bedrijven. De beste 25 procent van de bedrijven realiseerde in 2010 een voerwinst van 656 euro ex btw. Dat resultaat wordt vooral gehaald door een grotere biggenproductie (28,3 per zeug) en een hogere biggenprijs. (€ 41,72 ex btw bij een gewicht van 25,1 kilo per big)

Gespecialiseerde vleesvarkenshouders boekten gemiddeld een voerwinst van 70 euro per dier, tegen 49 euro in 2009. In de voerwinst van 2009 zat wel een afwaardering van de varkens van 10 euro op basis van landbouwnormen, dus bij gelijkblijvende waarde van de dieren kon een voerinst van 59 euro ex btw worden berekend in 2009.

Abab berekende voor vleesvarkens een opbrengstprijs van gemiddeld € 1,24 per kilo geslacht gewicht ex btw. In 2009 was dat € 1,25 per kilo geslacht gewicht.
De biggenprijs voor vleesvarkenshouders kwam in 2010 uit op € 39,13 bij een gewicht van 24,8 kilo tegen 43,34 bij 25,1 kilo in 2009.

De gemiddelde omvang van een gespecialiseerd vleesvarkensbedrijf groeide in 2010 van 1957 dieren naar een omvang van 2.150 stuks. Abab constateert verder dat de groei per dag met zo’n tien gram steeg naar 770 tot 775 gram.

Of registreer je om te kunnen reageren.