Home

Nieuws

Zurenmengsels rechtstreeks naar de boer

Zwijndrecht - Het Europese chemiebedrijf Quaron dat per 1 januari 2011 in handen is van het wereldwijde chemieconcern Univar wil meer dan nu rechtstreeks gaan leveren aan grote individuele veehouders en zo haar marktsegment in de agrarische sector de komende jaren uitbreiden.

Dit zegt Andries Haveman business unit manager Feed van Univar/Quaron.
Het gaat hierbij om zuren- en mineralenmengsels voor de varkens-, pluimvee- en melkveehouderij. In 2010 leverde Quaron al rechtstreeks aan vijfentwintig grote varkenshouders in Nederland. Naast conserveermiddelen en mineralenmengsels voor voer heeft Univar ook middelen om kuilvoer aan te zuren. Verder produceert het chemiebedrijf enkelvoudige grondstoffen zoals zwavelzuur die varkenshouders nodig hebben in hun luchtwasser en stoffen zoals Formaldehyde 37 procent voor het reinigen en ontsmetten van schoenen en laarzen.

Op termijn zou het bedrijf ook meer enzymen en vitaminen rechtstreeks aan de veehouders kunnen leveren zoals nu al in andere delen van de wereld gebeurd. In Nederland is naast Univar/Quaron het bedrijf Selko een grote leverancier van conserveringsmiddelen. Mineralenmengsels worden tot nog toe onder andere geleverd door Trouw Nutrition, Provimi en Tromp. Ook mengvoerbedrijven leveren mineralenmengsels aan veehouderijen. Vitaminen gaan voornamelijk via handelaren en dierenartsen.

Volgens Manfred Hessing, hoofd kwaliteit van Hendrix UTD, zal het leveren van ontsmettingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders niet zo'n probleem opleveren. Het rechtstreeks leveren van enzymen, vitaminen, mineralen en conserveermiddelen zal echter wel gepaard moeten gaan met voldoende begeleiding. “Volgens de wet moet je bij het gebruik van additieven wel een kwaliteitsaanpak hebben waarbij je aangeeft wat de risico's van het gebruik van additieven zijn. In gangbaar mengvoer van alle Nederlandse mengvoerbedrijven zitten uiteraard ook vitaminen en mineralen. Een boer moet wel weten wat hij geeft en ook hoe hij het op de juiste manier moet opslaan, mengen en doseren.”

Als de veehouder goed wordt begeleid kan rechtstreekse levering van enzymen, vitaminen, mineralenmengsels en conserveermiddelen plaatsvinden. Hessing waarschuwt dat zonder goede begeleiding toevoegingen naast positieve effecten ook negatieve effecten kunnen opleveren. “Er zullen bij veehouders ongetwijfeld vragen opkomen en zo'n partij die rechtstreeks aan individuele veehouders levert, zal hier antwoorden op moeten vinden.”

Het hoofd kwaliteit van Hendrix UTD verwacht niet dat de middelen van Univar/Quaron meteen de markt zullen veroveren. “De meerwaarde van deze producten zit met name in begeleiding, kennis en de juiste toepassing.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.