Home

Nieuws 238 x bekeken

Zuid-Holland trekt geld uit voor Duin- en Bollenstreek

Lisse - In het gebied Holland Rijnland en met name in de Greenport Duin- en Bollenstreek, is grote behoefte aan bekwaam personeel voor de groene sector. De provincie Zuid-Holland verwacht daar in de toekomst een groot knelpunt.

 

Met het project Holland Rijnland werkt lerend wil de provincie een impuls geven aan de Greenport, zodat de bedrijven in de toekomst kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel en mogelijkheden voor gerichte training en opleiding. Dit vergt een optimaal samenhangend kennissysteem waarin leren op de werkvloer en thematische opleiding en vorming goed zijn geborgd.

Het project gaat zich richten op de speerpunten: de vergroting van de instroom van vakbekwaam personeel; de versterking van de kennis en vaardigheden van het zittende personeel en hde verbetering van de vaardigheden op het gebied van personeelsbeleid van werkgevers.

Bovendien gaan kennisinstellingen en bedrijfsleven beter samenwerken. Voor het behouden en versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector zijn voldoende arbeidskrachten en goed opgeleide ondernemers en werknemers van essentieel belang.

Als gevolg van schaalvergroting is op steeds meer agrarische bedrijven behoefte aan een professioneel middenkader. Veel ondernemers worstelen met de vraag hoe hier concreet invulling aan te geven en zijn daarbij zoekende naar hun eigen (nieuwe) rol.

Met name vaardigheden op het gebied van personeelsbeleid zijn hierbij van belang. Bij het project zijn betrokken RPA Rijn Gouwe, Kamer van Koophandel Den Haag, Cinop, de Bollenacademie, EL&I, Hogeschool Leiden, Wellantcollege, Platform Onderwijs, Holland Rijnland en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO). De projectleiding berust bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.