Home

Nieuws

Werkgroep wil wilde zwijnen Leenderbos terugdringen

Leende – Een nieuwe werkgroep Wild Zwijn Oost Brabant wil de overlast van wilde zwijnen in Zuidoostelijk Noord-Brabant helpen beheersen.

De groep is ontstaan op initiatief van Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind in Leende. In de werkgroep draaien ook vertegenwoordigers mee van andere plattelandsverenigingen, wildbeheerseenheden, ZLTO, Instituut voor Natuurbeheer, Staatsbosbeheer, Faunabeheer en Faunafonds. De werkgroep is bezig om de status van klankbordgroep voor het provinciebestuur te verkrijgen.

De wilde zwijnen hebben de laatste jaren vaste grond aan de voeten gekregen in het Leenderbos, een natuurgebied van 2.500 hectare dat grenst aan België. Ook in het nabijgelegen natuurgebied de Groote Peel hebben de wilde zwijnen vaste grond onder de voeten.

Insteek van de werkgroep is om te komen tot handhaving van het nulstandsbeleid, vertelt secretaris en woordvoerder van de werkgroep Erik Koffeman. Eén van de eerste doelstellingen van de werkgroep is om het probleem van de zwijnen beter in kaart te brengen door te meten hoe groot de populatie is en wat de samenstelling is. Daartoe worden de meldingen van het publiek over zwijnen beter in kaart gebracht. Ook wil de werkgroep via genetisch onderzoek erachter zien te komen of de populatie zijn wortels vindt in België of dat de herkomst anders is. Ook wil men meer inzicht in de schade die de dieren veroorzaken aan het bos, gewassen van de boeren en de verkeersveiligheid.

Ook wil de werkgroep bijdragen aan het vergroten van het draagvlak in de maatschappij om iets aan het probleem te doen. Uiteindelijk hoopt de werkgroep ook te kunnen komen tot een verruiming van de mogelijkheden voor de jacht. ”Dat is namelijk de grootste beperkende factor als het gaat om het beheersen van de wilde zwijnenstand”, aldus Koffeman, die verder aangeeft dat hij hoopt tussen nu en twee jaar toch het een en ander te hebben bereikt bij het terugdringen van de zwijnenpopulatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.