Home

Nieuws

WNF: wereldwijd duurzame energie in 2050

Doetinchem - Halverwege deze eeuw kan de hele wereld zichzelf duurzaam van energie voorzien. Die verwachting spreken het Wereld Natuur Fonds en Ecofys uit. De rol van fossiele brandstoffen kan worden overgenomen door energie uit zon, wind, aardwarmte en biomassa.

Voor de teelt van de benodigde biomassa is 250 miljoen hectare nodig, ongeveer eenzesde van het wereld-landbouwareaal. Het WNF noemt dit een van de lastigste problemen. Die ruimte is er als mensen in de ontwikkelde wereld de helft minder vlees gaan eten, aldus het WNF.

De verwachting van Ecofys en het WNF staat in contrast met een toekomstvisie die Shell deze week presenteerde. De oliemaatschapppij verwacht zo’n enorme groei in het energieverbruik, dat elle mogelijke middelen en bronnen nodig zullen zijn. Shell verwacht een verdrievoudiging van de energiebehoefte tot 2050.

Ecofys daarentegen verwacht dat het mogelijk is om het energieverbruik niet te laten stijgen, ondanks groei van de wereldbevolking en sterke groei van de wereldeconomie. Daarvoor zijn wel grote energiebesparingen nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.