Home

Nieuws 194 x bekeken

Vragen PvdD over depositiebank

Den Bosch – De Partij voor de Dieren (PvdD) in Noord-Brabant heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over het tijdelijk stopzetten van de depositiebank ammoniakemissierechten. Volgens ZLTO stagneert de bedrijfsontwikkeling op veebedrijven in Noord-Brabant.

De PvdD wil onder meer weten in hoeveel gevallen depositie-intrekkingen dubbel zijn gebruikt ter compensatie van nieuwe uitbreidingen en hoe de provincie met deze dubbeltellingen om denkt te gaan. Een andere vraag van de partij is hoe het systeem inzichtelijker en meer narekenbaar gemaakt kan worden voor derden.

Volgens voorzitter Wim van Opbergen van de Stichting Behoud de Peel is een van de grote problemen met het systeem dat de provincie hanteert dat het voor een buitenstaander niet is na te gaan hoe de provincie rekent. In die zin is de depositiebank een black box. Van Opbergen: ”Wij hebben voorstellen gedaan hoe het anders kan, zodat iedereen kan zien wat er gebeurt. Stichting Behoud de Peel is geen tegenstander van het systeem van salderen, maar het moet anders en inzichtelijker dan de provincie het nu doet.”

Intussen liggen bedrijfsontwikkelingsprocedures op veehouderijbedrijven grotendeels stil. Dat meldt een woordvoerder van ZLTO in Den Bosch. Dat ligt niet alleen aan de problemen nu met de depositiebank. Er is in Brabant ook grote onduidelijkheid over de knelgevallenregeling voor bedrijven die gedupeerd werden door de besluitvorming in de Statenvergadering van vorig jaar 19 maart over het beleid ten aanzien van landbouwontwikkelingsgebieden. Er werden toen met onmiddellijke ingang nieuwe grenzen gesteld aan de omvang van de bouwblokken, waarbij voor de knelgevallen uitzonderingen zouden worden gemaakt.

De discussie over de criteria voor de bedrijven die onder die regeling moeten vallen is echter totaal verzand, met als gevolg dat de bedrijfsontwikkeling op die bedrijven stagneert. Daar komen dan nu nog de problemen met de depositiebank bij.

Of registreer je om te kunnen reageren.