Home

Nieuws

Verhoogde dioxine-waardes in Duitse veevoerolie

Wiesbaden – Bij een mengvoerfabrikant in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is in een oliebestanddeel een grenswaardeoverschrijdende hoeveelheid dioxine vastgesteld.

Dat hebben de landbouw- en consumentenministeries van Hessen en Baden-Württemberg meegedeeld.

De overschrijding werd ontdekt bij een door de voedselveiligheidsinstantie van Baden-Württemberg onderzochte steekproef van mengvoer van een fabrikant die de olie betrok van een leverancier uit Hessen. Het dioxinegehalte bedroeg 1,17 nanogram per kilo olie. De grenswaarde ligt bij 0,75 nanogram, aldus de ministeries. Zij zeggen evenwel dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is omdat het oliebestanddeel in het voer ’slechts’ 3,8 procent was.

Het mengvoer vertoont daarom geen overschrijdingen, zoals bij het dioxineschandaal van december/januari het geval was. Wel is de bedoelde olie uit de roulatie gehaald. Het onderzoek naar de herkomst van de olie en de dioxinebelasting daarvan wordt bovendien voortgezet. Ook wordt getraceerd bij welke agrarische bedrijven het mengvoer met de belaste olie terecht is gekomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.