Home

Nieuws

Vergoeding spruiten rond Moerdijk 40 tot 60 cent per kilo

Den Haag – De spruitentelers uit de getroffen regio rond Moerdijk kunnen rekenen op een schadevergoeding van de overheid die varieert van 40 tot 60 cent per kilo.

Dat blijkt uit de regeling die staatssecretaris Bleker van het ministerie van ELI heeft gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor spruiten die zijn geoogst vóór 5 januari en daarna opgeslagen keert het ministerie 60 cent per kilo uit, voor spruiten geoogst na 5 januari 2011 gaat het om een vergoeding van 40 cent per kilo.
De telers kunnen hun claim indienen via het Productschap Tuinbouw. Het ministerie van ELI heeft aangegeven dat het vergoedingenplafond op 1,1 miljoen euro ligt. Als de oogstschade groter blijkt te zijn dan dat bedrag, wordt naar rato uitgekeerd.

Hoe de regeling uitpakt voor andere getroffen vollegrondstelers is nog niet duidelijk. De taxaties moeten volgende week zijn afgerond. Verzekeraars zijn van mening dat er met Bleker nog wel te praten valt over een eventuele verhoging van het uit te keren schadebedrag, maar benadrukken dat het om een tegemoetkoming gaat.

Telers die veel schade hebben geleden, zullen alsnog de rechtsgang moeten maken en Chemie-Pack aansprakelijk moeten stellen. Die procedure kan veel tijd in beslag nemen, menen verzekeraars. Een termijn van twee tot drie jaar is niet uit te sluiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.