Home

Nieuws

VanDrie bezorgd over hoge grondstofprijzen

Apeldoorn – De hoge prijzen voor weipoeder en andere veevoergrondstoffen voor de vleeskalverhouderij zetten de rendementen in de sector stevig onder druk.

Dit constateert VanDrie-directeur Hennie Swinkels. Over 2009 behaalde VanDrie nog een jaarwinst van bijna 65 miljoen euro, bij een omzet van bijna 1,5 miljard. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekende dat vrijwel een verdubbeling van de winst. De verwachting is echter dat dit resultaat over 2010 niet wordt geëvenaard. Toen had de kalfsvleesintegratie al te maken met hogere grondstofprijzen en toenemende druk op de marges. Dit jaar is dat helemaal het geval. Niet alleen de prijzen van weipoeder en mageremelkpoeder zijn naar recordhoogte gestegen, ook de prijzen van plantaardige eiwitten en vetten zijn hoog. Volgens Swinkels is het onvermijdelijk dat dit vroeg of laat ook zijn weerslag krijgt in hogere opbrengstprijzen voor vlees, maar in eerste instantie worden de marges krapper.

Het jaar 2009, waarover de resultaten nog maar net zijn gepubliceerd, was in alle opzichten een jaar van sterk herstel voor VanDrie. Het bedrijf profiteerde volgens Swinkels met name van een hele goede markt in Frankrijk en, in mindere mate, in Italië. Het slaagde erin een aantal goede contracten voor kalfsvlees af te sluiten met grote afnemers, mede dankzij het superieure kwaliteitssysteem Safeguard.

Door de betere afzet en marge konden ook de eigen vermogenspositie en de reserves danig worden aangesterkt. Van de 65 miljoen winst ging 15 miljoen naar de aandeelhouders. Dit relatief hoge bedrag moet worden gezien als een soort compensatie voor het minieme dividend dat in eerdere jaren naar hen toe ging, zo verklaart het bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.