Home

Nieuws 2 reacties

Tussenrapport: gezondheidsrisico intensieve veehouderij niet aangetoond

Utrecht – Er zijn geen keiharde aanwijzingen dat er in gebieden met veel intensieve veehouderij meer klachten en aandoeningen aan de luchtwegen voorkomen bij de omwonenden. Het tegendeel is eerder het geval.

Dat is een voorlopige conclusie van onderzoekers van het instituut Iras van de Universiteit Utrecht. Deze staat in een eerste tussenrapport over een onderzoek naar de gezondheidseffecten van intensieve veehouderij op de omwonenden.

Helemaal uitsluiten van een verband tussen de aanwezigheid van intensieve veehouderijbedrijven en het voorkomen van luchtwegaandoeningen bij het publiek doen de onderzoekers echter ook niet. Ze willen meer gegevens verzamelen alvorens definitieve uitspraken te doen.

Wel hebben de onderzoekers een verhoogd aantal gevallen van pneumonie (longontsteking) geconstateerd. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de Q-koortsepidemie.

Iras doet het onderzoek in samenwerking met Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en het RIVM. Het onderzoek heeft tot doel om vast te stellen hoe het zit met de blootstelling aan fijnstof in de omgeving van intensieve veehouderijen en hoe het zit met de besmetting met endotoxinen (bacteriefragmenten die een indicator kunnen zijn voor blootstelling aan micro-organismen) in dit fijnstof. Ook is het doel om vast te stellen welke gezondheidsproblemen voorkomen rond de intensieve veehouderijgebieden en welke relatie er dan is met de fijnstofuitstoot.

De onderzoekers hebben fijnstofmetingen gedaan in Oost-Brabant en in Noord-Limburg en op een stedelijke controlelocatie. Verder hebben de onderzoekers gegevens van de verschillende huisartsenpraktijken geanalyseerd. Het ging hierbij vooral om gegevens over long- en luchtwegaandoeningen.

Uit de metingen blijkt dat fijnstofconcentraties in de omgeving van intensieve veehouderijen niet hoger zijn dan op de stedelijke controlelocatie. Wel komen er meer endotoxinen voor in het fijnstof in de omgeving van veestallen. De endotoxinegehalten die de onderzoekers vaststelden zijn echter zeer laag. De mogelijke risico’s op gezondheidseffecten lijken dan ook zeer klein, maar zijn niet geheel uit te sluiten.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Dus........................... effe een claimpje leggen bij onze clubs van dieren vriendjes.

  • no-profile-image

    Net wat ik dacht niets aan de hand, gewoon bedrijven verplaatsen naar log-gebied die weg moeten aan de rand van het dorp of voor de natuur. Provincie Brabant doe je werk en regel plek voor de Brabantse agrariers, 1,5 of 2,5 ha bouwkavel, wat maakt het uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.