Home

Nieuws 292 x bekeken

Technische commissie adviseert behoud positieve lijst co-vergisting

Den Haag – De Technische Commissie Bodem (TCB) wil de werkwijze voor het toestaan voor producten in co-vergisters voorlopig behouden.

Dat schrijft de commissie in haar advies aan het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI). Randvoorwaarde voor het toestaan van co-producten in vergistingsinstallaties moet zijn dat de bodemkwaliteit als gevolg van het toedienen van digestaat als meststof niet verslechtert.

De TCB ziet liever een systeem voor het toestaan van co-producten op basis van de kwaliteit van de digestaat zelf, omdat dit bepalend is voor het effect op de bodem. ”Dit vergt echter deskundigheid ven analysevoorzieningen bij de producent van digestaat die niet op individueel bedrijfsniveau te realiseren zijn”, aldus de TCB. Omdat dit niet op korte termijn realiseerbaar is, ziet de commissie de bestaande positieve lijst als een goed middel om vervuiling van digestaat tegen te gaan. ”Al geeft het hanteren van deze lijst geen garanties dat er geen contaminanten in het digestaat terecht komen”, aldus de commissie.

TCB pleit ervoor om naast de werkwijze met de positieve lijst ook met een methode te komen waarbij ondernemers zelf kunnen aantonen dat producten die afgewezen zijn voor de lijst alsnog beoordeeld kunnen worden op basis van metingen van digestaat.

TCB constateert dat er nog nauwelijks meetgegevens beschikbaar zijn van contaminanten in digestaat. ”Dit is een gemis, omdat nu moeilijk is vast te stellen in hoeverre co-vergisting op dit moment leidt tot belasting van de bodem met contaminanten”, aldus de commissie, die pleit voor een meetcampagne bij digestaat bij verschillende vergisters. De TCB voorziet dat digestaat op termijn kan worden opgewerkt tot een hoogwaardigere meststof dan drijfmest.

Of registreer je om te kunnen reageren.