Home

Nieuws

Rechter verbiedt vergassen van ganzen

Utrecht - De Utrechtse rechter heeft een streep gehaald door de vergunning om ganzen te vergassen.

De provincie stond vorig jaar toe om kolganzen, grauwe ganzen, brandganzen, nijlganzen en gedomesticeerde ganzen met vangkooien te vangen en te vergassen. Daartegen werd bezwaar gemaakt door de Faunabescherming.

De toestemming werd gebaseerd op uitzonderingsbepalingen in de Flora- en Faunawet. De Utrechtse rechter vindt echter dat die bepalingen in strijd zijn met de Europese Vogelrichtlijn. De Europese richtlijn verbiedt ondermeer middelen waarmee massaal dieren kunnen worden gevangen of gedood. De rechter vindt dat een vangkooi wel mag.

De rechter zegt dat niet alle ganzensoorten beschermd zijn, maar dat het niet aangaat ganzen als ongedierte te bestempelen en op die manier onder de beschermende regels uit te komen. De rechter vindt dat ten onrechte is toegestaan de nijlgans, de Canadese Gans, de grauwe gans en de brandgans met vangkooien te vangen en daarna te vergassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.