Home

Nieuws 226 x bekeken

Rabobank deelt zorgen om honingbij

Utrecht – De bij is essentieel voor ongeveer negentig land- en tuin bouwgewassen, die samen verantwoordelijk zijn voor eenderde van de voedselproductie. Tegelijk is de moderne landbouw een van de belangrijkste bedreigingen van het insect. Dat schrijft de Rabobank in een rapport over de gevaren van het verlies aan bijenvolkeren.

Wereldwijd is sprake van een groei van het aantal gehouden bijenvolkeren, maar die groei schiet tekort in vergelijking met de stijgende vraag naar bestuivers in de land- en tuinbouw.

Rabobank schat dat in de afgelopen halve eeuw het areaal gewassen dat afhankelijk is van bestuiving met 135 procent is gestegen, terwijl het aantal gehouden volkeren met 83 procent steeg. In delen van Europa is de kloof nog groter.

De voedselproductie is in diezelfde periode aanmerkelijk gegroeid. Per hoofd van de bevolking is er nu anderhalf keer meer voeding dan vijftig jaar geleden. De vraag naar voeding zal alleen maar toenemen bij de groei van de wereldbevolking.

Volgens het Rabobank-rapport moet het tij keren en een verdere afname van het aantal bijenvolkeren worden voorkomen. ”Dat vereist meer samenwerking tussen wetenschap, overheid, imkers en de bedrijven die afhankelijk zijn van bestuiving. De bijenhouder zijn alleen niet in staat het probleem op te lossen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.