Home

Nieuws 227 x bekeken

Pluimveehouders-voorman stelt CPE ultimatum

Jan Willem Lagerweij, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Noord en van de landelijke NOP-vakgroep leghennenhouders, eist dat het Controlebureau Pluimvee en Eieren (CPE) snel orde op zaken stelt.

Het CPE voert volgens hem te veel zogenoemde verificatiecontroles uit in het kader van Toezicht op Controle, waarvan de legpluimveehouders de rekening krijgen. Hij zegt dat bij de controle-organisatie sprake is van een organisatorische en financiële puinhoop. ,,Het CPE wentelt zijn financiële problemen af op de pluimveehouders door controles van een uur te houden en daar € 270 voor te rekenen.’’

Het vertrouwen in het CPE van Lagerweij en veel pluimveehouders is tot onder nul gedaald.
Als het CPE geen orde op zaken stelt en het toezicht niet organiseert conform de wensen van Stichting IKB-Ei, dan rest volgens de pluimveehoudersvoorman niets anders dan een gezamelijk actie van NOP/LTO en NVP en bijvoorbeeld pluimveehouders te adviseren geen CPE-controleurs meer op hun erf toe te laten.

Lees meer op boerderij.nl.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.