Home

Nieuws 166 x bekeken

PVV gaat werken aan nieuw IKB-rundsysteem

Zoetermeer – Het Productschap Vee en Vlees (PVV) gaat werken aan een nieuwe IKB-regeling rund. Dat is meegedeeld in de bestuursvergadering van het PVV. De opzet van een nieuwe IKB-rundregeling gebeurt op verzoek van de stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij.

De nieuwe IKB-regeling zou moeten gelden voor de vleesvee- en de melkveesector. In de stuurgroep antibioticaresistentie is vastgesteld dat de centrale registratie en beheersing van het antibioticaverbruik niet goed is te regelen zonder een IKB-regeling. Daarom heeft de stuurgroep zijn verzoek bij het productschap neergelegd.

In de regeling, die voor de melkveesector aan zou moeten sluiten bij de bestaande kwaliteitsregelingen voor die sector, zou een centrale registratie van het antibioticaverbruik met een productschapsverordening verplicht moeten worden gesteld.

De rundvleessector is voor 90 procent een melkveeaangelegenheid. Slechts 10 procent van de slachtrunderen betreft vleesrunderen.

Voor de rundvleessector heeft al eerder een IKB-systeem gefunctioneerd. Dat is in 2006 beëindigd omdat de overheid toen vond dat de verordening Zelfcontrole runderen, die de basis vormde van het systeem, geen taak was voor het PVV.

Of registreer je om te kunnen reageren.