Home

Nieuws

Overijssel subsidieert emissiebeperking

Zwolle – De provincie Overijssel heeft een subsidieregeling Stimuleringsregeling emissiebeperkende maatregelen opengesteld voor veehouders die willen investeren in maatregelen voor de beperking van de uitstoot van stikstof. Het gaat hierbij om subsidies voor luchtwassers, emissiearme stalvloeren of andere stalaanpassingen.

Gedeputeerde Staten willen eens per twee maanden beslissen over ingediende aanvragen, net zo als dat gebeurt voor andere ingediende subsidieaanvragen die betrekking hebben op het landelijk gebied. De provincie verwacht dat met deze regeling ongeveer 375 Overijsselse bedrijven subsidie kunnen krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.