Home

Nieuws

Optuigen leerhuis voor glastuinbouw slaagt niet

Zoetermeer – Het project Tuinbouw Top Talent voor een leerhuis voor middelbaar en hoger personeel is mislukt.

Dat kan geconstateerd worden uit een evaluatie die is voorgelegd aan het Productschap Tuinbouw (PT). Het project kostte 119.000 euro. Nu blijkt dat achttien werknemers deelnamen aan deze nieuwe vorm van maatwerkopleiding. Ook hebben veertien telers ervaring opgedaan met een bedrijfsopleidingsplan. Dat is duidelijk minder dan op was gerekend.

De medewerkers hebben wel twee opleidingsmodules ontwikkeld voor modern projectmanagement en voor veranderen. De medewerkers hebben met eigen casussen deze leermodules helpen ontwikkelen, maar onzeker is wat er verder met de plannen gebeurt. Het doel was om cursisten te laten doorstromen naar Europees erkende deelcertificaten, maar het is onzeker of er nieuwe modules ontwikkeld zullen worden, blijkt uit de stukken.

Het initiatief voor het project kwam uit de sector zelf uit onvrede over de aansluiting van het reguliere onderwijs op de praktijk in de tuinbouw. Het PT vindt overigens wel dat er kennis is opgedaan met het project. De initiatiefnemers werken aan een vervolgtraject dat meer samenwerking nastreeft met bestaand onderwijs en de al aangestelde scholingsconsulenten van het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.