Home

Nieuws 248 x bekeken

’Onderzoek diepe boring aardwarmte voor elektra’

Zoetermeer – Een voorlopig onderzoek wijst uit dat er voldoende perspectief is voor diepe aardwarmteboringen voor elektraproductie.

Daardoor zijn plannen uitgewerkt voor vervolgonderzoek in opdracht van Innovatieplatform Glastuinbouw Oostland. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat een terugverdientijd gehaald kan worden van 7,5 jaar.

Diepe aardwarmteboringen zoeken warmte in aardlagen van dieper dan 3.000 meter. De warmtecapaciteit is veel hoger in deze diepe lagen, omdat het water 30 graden warmer is dan op 2 kilometer diepte. Wel zijn de investeringen groter. Is voor boring van twee putten op 2 kilometer een investering nodig van 6 tot 10 miljoen euro; voor 3 kilometer is dat 10 tot 15 miljoen euro, stelt Victor van Heekeren, voorzitter van Platform Geothermie.

De terugverdientijd is wel gebaseerd op een maximale subsidieverlening uit de MEI-regeling en het programma SDE+.

Elektraproductie is noodzakelijk om alle warmte om te zetten. Bij diepe boringen komt veel warmte vrij dat niet allemaal op het teeltbedrijf inzetbaar is. Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van alleen warmte mogelijk wel financieel interessanter is, maar lastiger te realiseren om de restwarmte af te zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.