Home

Nieuws

'Onderzoek buffering aardwarmte in ondiepe laag'

Kampen – De drie tuinders in het Aardwarmtecluster Koekoekspolder onderzoeken de mogelijkheid van het opslaan van aardwarmte in ondiepe grondlagen, het zogenaamde hoge temperatuuropslag.

Volgens directeur Radboud Vorage van Aardwarmtecluster kan het rendement van de aardwarmtebron met circa 20 procent verhoogd worden bij opslag van zomerse overcapaciteit in de aardlaag rond 850 meter diepte. Dat zou wel betekenen dat een extra boring nodig is naast de oorspronkelijke boring naar aardwarmte op circa 1.900 meter.

De aardwarmtebron levert naar verwachting niet de volledige capaciteit om ’s winters de 17,5 hectare komkommers van drie deelnemende bedrijven te verwarmen. Met de buffering kunnen de bedrijven het gasverbruik in WKK en ketels in de winter nog verder terugdringen.

Het cluster van telers verwacht in april te starten met boren van de aardwarmtebron. Het project liep vertraging op door een veiligheidsonderzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar alle boringen in Nederland. Het was een gevolg van de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Ook het faillissement van de gecontracteerde boormaatschappij WPMI-NDDC begin dit jaar zorgde voor een vertraging.

Aardwarmtecluster sloot een nieuw contract met het Duitse Daldrup en Söhne. Saillant detail: dit bedrijf daagde Aardwarmtecluster afgelopen najaar voor de rechter omdat de tuinders volgens Daldrup de aardwarmteboring volgens de regels van Europese aanbesteding had moeten aanbieden. Aardwarmtecluster won de rechtszaak. Volgens Vorage speelt de rechtszaak geen rol meer. ”We hebben een aantal goede gesprekken gehad en ze hebben alsnog een nette offerte neergelegd.” In de tussentijd zijn de olieprijzen wel stevig gestegen, maar Vorage wil niet zeggen of dat betekent dat de kosten voor de boring zijn opgelopen.

Het project in de Koekoekspolder is het eerste traject dat wordt opgestart na het veiligheidsonderzoek van SodM. Volgens Vorage zal duidelijk moeten worden wat voor extra veiligheidseisen SodM vraagt bij een boorvergunning. De tuinders hebben een voorziening getroffen voor een extra verzekering tegen omgevingschade bij grote ongelukken. SodM heeft die voorwaarde genoemd bij een vergunning.

Of registreer je om te kunnen reageren.