Home

Nieuws 185 x bekeken

Nefyto doet proef met gegevens oppervlaktewater

Den Haag - Brancheorganisatie van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten Nefyto zal dit jaar meewerken aan een test voor het protocol waarin is aangegeven hoe wordt omgegaan met monitoringgegevens van middelen in oppervlaktewater.

Samen met Alterra, PPO-WUR, RIVM en waterschappen zal worden gekeken naar de uitvoerbaarheid en werklast voor alle betrokkenen. De kern van het protocol is een emissiereductieplan waarin de toelatinghouder aan de hand van een oorzakenanalyse maatregelen formuleert, waarmee te hoge concentraties in het oppervlaktewater worden teruggebracht. De toelatinghouders nemen deze maatregelen uit hoofde van Product Stewardship.

Nefyto is een verklaard tegenstander van de uitwerking die het Nederlands toelatingsbeleid geeft aan de pre-registratietoets op oppervlaktewater, zoals die op dit moment geldt. Deze pre-registratietoets is een specifiek Nederlandse uitwerking van de Europese beoordelingspraktijk.

Met het oog op de toekomstige zonale toelatingsprocedure wil de gewasbeschermingsmiddelen-industrie dat Nederland zich conformeert aan de Europese wijze van beoordelen van gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.