Home

Nieuws 169 x bekeken

'Nederlands natuurbeleid veel te versnipperd'

Den Haag - Het natuurbeleid in Nederland is veel te versnipperd. Wijs een paar grote natuurgebieden aan, die het ook waard zijn om op nationaal niveau te beschermen. Dat betoogde Johan van de Gronden, algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds Nederland, donderdagmiddag in de Tweede Kamer. Die organiseerde een gesprek met belanghebbenden over het natuurbeleid.

Volgens Van de Gronden is driekwart van de Nederlandse natuurgebieden te klein om daadwerkelijk bescherming te bieden. Daarbij zijn de Nederlandse soorten volgens hem van betrekkelijk geringe waarde.

De rijksoverheid zou er goed aan doen drie grote gebieden aan te wijzen: de kuststrook, de rivierendelta en bosgebied van Flevoland tot Nijmegen.

Het beheer van andere natuurgebieden zou moeten worden overgelaten aan particulier initiatief en ‘lagere overheden’ in de regio. “Voer daar geen nationale regie op”, aldus Van de Gronden. “Het lukt niet om daar, op die kleine schaal, natuurwaarden te behouden.”

Ook LTO Nederland en baron van Voorst tot Voorst van Nationaal Park de Hoge Veluwe pleitten voor meer betrokkenheid van particulieren. “Draagvlak is essentieel”, zei Herman van Ham (LTO).

De Drentse gedeputeerde Rein Munniksma zei de stelling van Van de Gronden te onderschrijven dat in het verleden te veel kleine natuurgebieden zijn aangewezen. “Daarom hebben wij in Drenthe ook voor 2500 hectare aan kleine gebiedjes uit de EHS geschrapt”, zei hij. Om nu gelijk weer drie grote gebieden aan te wijzen, zoals Van de Gronden voorstelt, vindt Munniksma te ver gaan. “Dan leg je de uitkomst van de discussie bij voorbaat vast.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.