Home

Nieuws

Nederland steunt EU in overleg met Mercosur over vrijhandel

Den Haag - Het Nederlandse kabinet staat volledig achter de inzet van de Europese Commissie om te komen tot liberalisering van de handel met belangrijke handelsblokken als het Zuid-Amerikaanse Mercosur.

Dat schrijven de bewindspersonen Maxime Verhagen en Henk Bleker (beiden ELI) aan de Kamer, in reactie op voorstellen van de Commissie over de toekomstige handelspolitiek.

Nederland steunt de Europese inzet om twee sporen te bewandelen: in de eerste plaats komen tot een nieuw wereldhandelsakkoord, en tegelijkertijd het sluiten van handelsakkoorden met belangrijke economische partners zoals Mercosur en vooral ook Aziatische landen.

De Europese (inclusief de Nederlandse) agrosector is bevreesd dat met name een akkoord met Mercosur nadelig zal uitpakken voor de eigen vleesketen.

Het is onvermijdelijk, schrijven Verhagen en Bleker, dat het vrijmaken van de internationale handel op korte termijn leidt tot verlies van arbeidsplaatsen en verschuiving van aandacht naar andere sectoren. Maar dat weegt niet op tegen de grote voordelen voor de Nederlandse economie als geheel op langere termijn.

Het kabinet hecht aan duurzame groei van de Nederlandse economie, maar vindt handelsbeperkende maatregelen niet het goede instrument om dit te bevorderen.
In landbouwkringen wordt wel gepleit voor een importverbod voor producten die niet aan de Europese eisen voldoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.