Home

Nieuws

Natuurverenigingen in het geweer tegen Gronings provincievoornemen

Groningen – De Vereniging Boerennatuur, de koepelorganisatie van de acht agrarische natuurverenigingen in Groningen heeft de leden van Provinciale Staten in een brief gewezen op de grote consequenties voor de landbouwbedrijven als de intensieve veehouderij op slot wordt gezet, zoals Gedeputeerde Staten voorstaan.

Boerennatuur wijst erop dat het voorstel grote onrust veroorzaakt onder de leden van de natuurverenigingen. Ook melkveehouders en akkerbouwers die niet worden getroffen door het besluit vragen zich volgens de Vereniging af wanneer zij aan de beurt zijn. De animo onder boeren om deel te nemen aan natuurprojecten en landschapbeheersprojecten zal door dit besluit onder druk kunnen komen te staan, zo verwacht Boerennatuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.