Home

Nieuws 186 x bekeken

Natuuroverleg in impasse

Den Haag – Het overleg tussen staatssecretaris Henk Bleker (ELI) en de provincies over een herziening van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verkeert in een diepe impasse.

Bestuurlijk overleg, dinsdagavond, heeft de partijen niet dichterbij elkaar gebracht.

Besloten is nu om een ”externe procesleider” aan te trekken, die een oplossing voor de gerezen problemen moet zoeken. De partijen denken daarvoor nog wel zes tot acht weken nodig te hebben, zo blijkt uit een persbericht dat het Interprovinciaal Overleg (IPO), gisteren uitbracht.

Eerder die dag had het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een doorrekening van verschillende varianten voor de EHS gepresenteerd. Deze was opgesteld op verzoek van Bleker.

Het PBL concludeert dat de bezuinigingen op de EHS, die het kabinet zich heeft voorgenomen, leiden tot achteruitgang van de natuurkwaliteit. Deze zou beperkt kunnen blijven, als de nog wel beschikbare middelen worden ingezet voor beheer van bestaande natuurgebieden, met name Natura 2000-gebieden. Twee derde van de bestaande natuur kan met het geld worden beheerd, meent het PBL.

Bleker is minder pessimistisch, en denkt op grond van de PBL-doorrekening dat de natuurkwaliteit, ondanks de bezuinigingen, op peil kan blijven. De staatssecretaris rekent dan wel op een extra bijdrage van andere partijen dan de rijksoverheid.

Bleker en de provincies gaan toch verder praten, om te kijken of ze tot overeenstemming kunnen komen. ”Als we met de ruggen naar elkaar toe blijven staan, dreigt een jarenlange impasse. Daar is niemand mee gediend”, aldus de Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten.

Of registreer je om te kunnen reageren.