Home

Nieuws

'Natura 2000 moet eenvoudiger'

Den Haag - De bescherming van Natura 2000-gebieden in Nederland moet eenvoudiger, vindt staatssecretaris Henk Bleker (ELI). Hij wil enkele kleine Natura 2000-gebieden schrappen of op papier samenvoegen. Verder wil hij de vergunningplicht versoepelen.

Bleker lichtte zijn plannen woensdag toe bij een campagnebezoek in de Overijsselse gemeente Dinkelland. Die gemeente telt alleen al zes kleine Natura-gebieden. Door deze samen te voegen op papier zijn natuurdoelen beter te halen. Hetzelfde heeft Bleker voor met gebieden in de uiterwaarden van de grote rivieren.

Enkele kleine gebieden van beperkte ecologische waarde wil Bleker helemaal schrappen van de Natura-lijst. Het gaat om Boddenbroek, Achter de Voort en Teeselinkven. Om vergelijkbare reden besloot Bleker al om Groot Zandbrink van de lijst te halen. Ook de ontpoldering van Zuidoord en Zuiderdiep gaan wat hem betreft niet door. Hij moet hierover nog overleggen met Brussel.

Ook het aantal vergunningen bij Natura-gebieden kan minder, denkt Bleker, bijvoorbeeld door omkering van de bewijslast; nu moeten ondernemers aantonen dat ze de natuur niet schaden. Bleker schat dat 20 procent van de vergunningen kan vervallen.

Voorts wil Bleker de landelijke doelen voor brandgans, kolgans, grauwe gans en aalscholver naar beneden bijstellen.

De reacties op de plannen van Bleker zijn voorspelbaar: LTO noemt het een goede eerste stap. Dat vinden ook VVD en CDA. Natuurorganisaties en fracties ter linkerzijde spreken van een goedkope verkiezingsstunt. De PvdD wil dinsdag mondelinge vragen stellen aan Bleker.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.