Home

Nieuws 3 reacties

NAJK wil meer ruimte voor organische stof in bodem

Utrecht - Agrarische ondernemers moeten ruimte krijgen om het organische stofgehalte in de bodem op een bepaald niveau te houden, om zo de bodemvruchtbaarheid te bevorderen. Dat vindt het NAJK.

“Op dit moment is het moeilijk om het organische stofgehalte op peil te houden vanwege de steeds scherpere bemestingsnormen”, concluderen de jonge ondernemers na behandeling van een discussiestuk over mineralen.

NAJK vindt dat mestbewerking en mestverwerking een deel van de oplossing kan zijn voor het mineralenprobleem. “Wel moeten de sectoren uit de veehouderij hier in investeren om de mest aantrekklijker te maken voor de akkerbouw”, vindt NAJK. De organisatie voorziet dat met het verlagen van de werkingscoëfficiënt van bewerkte mest de meststof beter kan concurreren met kunstmest.

NAJK vindt dat de aanpak van het mineralenprobleem in eerste instantie bij de sector moet liggen, maar dat de overheid daarvoor de norm stelt. “Op deze manier speelt de sector zelf een belangrijke rol bij het oplossen van het mineralenprobleem. Wel moet deze norm opgesteld worden met een lange termijnvisie. Het huidige mestbeleid is gestoeld op de korte termijn”, vindt NAJK.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Is er in dit land dan helemaal niemand meer met praktijkkennis? Wat zijn we toch een triest laag-niveau land.

 • no-profile-image

  Hoe moet drijfmest het org. stof % opkrikken, het is immers meest water. om het org. st. % op te krikken zijn gewassen als granen en goede groenbemesters nodig of beter wisselbouw met kunstweide. Zolang we als akkerbouwers doorgaan met >75 % rooivruchten en ook nog het stro afvoeren en daarna ploegen of spitten zullen we de bodemvruchtbaarheid geweld aan doen en zal de bewerking van de bodem steeds meer energie vragen.

 • no-profile-image

  Mijn parate kennis zegt me dat rundveemest 15 kg organische stof bevat. Samen met het onderwerken van het stro kan men het bodemleven snel stimuleren.

  In het Oostblok wordt vaak het stro weggebrand, omdat anders er nog stikstof nodig is om het stro te verteren...... Zo wordt de beste grond van de wereld (Roemenie) toch ook verwaarloosd.

Of registreer je om te kunnen reageren.