Home

Nieuws

Maatwerk moet Groningse intensieve veehouderij vooruit helpen

Groningen - Groningse ondernemers in de intensieve veehouderij die willen investeren in duurzaamheid krijgen een beperkte mogelijkheid voor het realiseren van nieuwbouw.

Nieuwvestiging van een hoofd- of neventak intensieve veehouderij is in principe niet mogelijk. Dat blijkt uit een gezamenlijk voorstel van de Statenfracties van het CDA, CU en VVD in de provincie Groningen.

De oppositiepartijen komen met het alternatieve plan in reactie op plannen van de provincie om 216 van de 300 Groningse intensieve veehouderijbedrijven – ongeacht de grootte – op slot te zetten. Alleen bedrijven die ver genoeg af zitten van bebouwing of natuur, hebben nog beperkte ontwikkelingsmogelijkheden.

De ontwikkeling van intensieve veehouderij in Groningen is volgens het voorstel mogelijk, maar alleen op een duurzame wijze. In het voorstel wordt uitgegaan van drie verschillende gebieden waarvoor verschillende normen gelden variërend van een maximale stalvoeroppervlakte van 2.500 tot 7.500 vierkante meter, of de al bestaande stalvloeroppervlakte. Maatwerkbenadering is volgens de Statenfracties gewenst ongeacht het gebied waar een bedrijf zicht bevindt. Hierbij wordt gewezen naar de zogenoemde keukentafelbenadering die in de grondgebonden veehouderij al bestaat. Een duurzaamheidsplan dient hierbij als randvoorwaarde. Voorwaarden hebben betrekking op de onderdelen klimaat en energie, mineralen, dierenwelzijn en natuur en landschap. Afspraken hierover tussen gemeente en ondernemer moeten in een privaatrechtelijke overeenkomst worden vastgelegd.

Bij uitzondering is hervestiging van bestaande bedrijven die worden gehinderd in hun ontwikkeling of die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid mogelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.