Home

Nieuws

LTO tevreden over aanpassingen wet gewasbescherming

Den Haag - LTO Nederland is tevreden over de aanpassingen van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waartoe de Tweede Kamer heeft besloten.

De pre-registratietoets op de waterkwaliteit, die Nederland sinds vorig jaar als enige land in Europa hanteerde, is hiermee van de baan.

Wijziging van onderdelen van die wet was nodig vanwege de nieuwe toelatingsverordening die per 14 juni aanstaande in de Europese Unie van kracht wordt. Volgens de land- en tuinbouworganisatie zal de waterkwaliteit niet lijden door de gewijzigde wet en de in de Tweede Kamer aangenomen moties en amendementen.

De milieubelasting van het oppervlaktewater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in ruim tien jaar met ongeveer negentig procent teruggedrongen. Bovendien zijn nu meerdere plannen in uitvoering en lopen tal van projecten om die belasting nog verder te verminderen.

Voorzitter Sjaak Langeslag van de commissie Gewasbescherming van LTO Nederland en tevens voorzitter van de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is optimistisch over toekomstige verbetering van de waterkwaliteit. Hij wijst er op dat Nederland specifiek op water gerichte wetgeving kent, zoals de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. Ook wordt volop gewerkt aan de implementatie van de EU Kaderrichtlijn water. “De sector zelf staat aan de lat voor verdere verduurzaming en zal die verantwoordelijkheid blijven nemen. Er is geen reden om achterover te leunen, maar te blijven stimuleren om de resterende knelpunten aan te pakken”, aldus Langeslag.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.