Home

Nieuws

Keurmerk eerlijk plukken gebaseerd op AH-standaard

Milsbeek – Voorwaarden voor het plukkeurmerk Fair Produce NL voor champignons zijn gebaseerd op leveranciersvoorwaarden van Albert Heijn. Dat laat de werkgroep Keurmerk Fair Produce NL weten.

De marktleider in Nederland liet in juli aan leveranciers weten waar groente en fruit uit Nederland aan moeten voldoen. Leveranciers moeten opereren volgens Nederlandse wetgeving, blijkt uit die norm.

Ook mag personeel niet uitbetaald worden door buitenlandse uitzendbureaus of een andere onderneming. AH eist dat personeel uitbetaald krijgt volgens cao en gehuisvest is volgens geldende voorschriften. Telers riskeren bij overtreding de relatie met AH.

Met het nieuwe keurmerk Fair Produce NL wordt gepoogd een gesloten keten tot stand te brengen. Telers met het keurmerk mogen uitsluitend leveren aan afnemers met hetzelfde keurmerk. Ook deze handelsbedrijven verplichten zich uitsluitend zaken te doen met Nederlandse gecertificeerde telers.

De groep deelnemende handelsbedrijven in de champignonsector vertegenwoordigt circa 60 tot 70 procent van het marktaandeel van champignons in Nederland, schat handelskoepel Frugi Venta. De handelsbedrijven kunnen wel champignons importeren die niet aan deze eisen voldoen.

Volgens de woordvoerder van de werkgroep worden de eisen nog voorgelegd aan de Arbeidsinspectie. ”Zij moeten ermee uit de voeten kunnen.” Ook werken de partijen aan een goedkoop controlesysteem. ”Voor telers moeten de kosten zo laag mogelijk zijn. Het idee is te werken met accountantsverklaringen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.