Home

Nieuws

KAVB zoekt inkomsten

Hillegom – De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) zoekt extra inkomsten om het begrotingsgat te dichten.

Voor 2011 is een tekort van 40.400 euro begroot. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de vereniging.
Het exploitatieresultaat van de KAVB is in de jaren 2010-2011 in de rode cijfers terecht gekomen door achterblijvende inkomsten bij gelijkblijvende en zelfs dalende kosten. Het bestuur wil een kentering teweeg brengen door een bezinning op het takenpakket, intensievere vormen van samenwerking en voortzetting van het kostendekkender maken van aangeboden diensten.

Een van de concrete gevolgen is een contributieverhoging van 3 procent voor dit jaar. Die stijging is volgens de vereniging noodzakelijk om inkomstendaling, als gevolg van achterblijvende contributie-inkomsten door afname van leden en schaalvergroting, op te vangen. Een sterkere verhoging wordt gezien de marktomstandigheden niet verantwoord geacht.

Ook begint de KAVB dit jaar een campagne voor ledenwerving.

Of registreer je om te kunnen reageren.