Home

Nieuws

’Internationale verplichtingen natuurdoelen in geding’

Wageningen – De voorgenomen bezuinigingen op het natuur- en landschapsbeleid leiden tot een verslechtering van de natuurkwaliteit en leefomstandigheden voor planten- en dieren. Daardoor kan Nederland niet meer voldoen aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Dat schrijft Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit.

Op grond van internationale juridische verplichtingen moet Nederland volgens de onderzoekers de achteruitgang van planten- en diersoorten stoppen. Het Kabinet Rutte zet in op een bezuiniging van twee derde van het rijksbudget voor de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden.

De onderzoekers verwachten meer juridische procedures tegen economische activiteiten, zoals boerderijen, vlakbij zogeheten Natura 2000-bedrijven. Eerder liet Eurocommissaris Janez Potocnik al weten ”passende maatregelen” te treffen wanneer Nederland de verplichtingen niet nakomt. Als natuurgebieden niet worden verbonden, ziet Nederland volgens de Sloveen af van een belangrijk instrument.

Of registreer je om te kunnen reageren.