Home

Nieuws 213 x bekeken

Illegale arbeid in tuinbouw neemt sterk af

Den Haag – Het Westland Interventieteam (WIT) heeft in 2010 ongeveer veertig gevallen van illegale arbeid geconstateerd in de Zuid-Hollandse tuinbouwgebieden. Ten opzichte van voorgaande jaren gaat het om flink minder gevallen, blijkt uit een voorlopige overheidsrapportage.

Het gaat om een significante daling ten opzichte van de voorgaande jaren. In de meeste gevallen gaat het om de onrechtmatige inzet van Bulgaren bij oogstwerkzaamheden, zo blijkt uit navraag.
In de jaren 2008 en 2009 constateerde het WIT nog 224 gevallen waarbij sprake was van de inzet van illegale arbeid. In 2009 bleek bij 26 procent van de controlegevallen iets mis met arbeid, in 2010 daalde dat percentage naar 18 procent.

LTO Nederland betwijfelt of er sprake is van kwade opzet bij de betrokken tuinders. Het probleem doet zich voornamelijk voor met Bulgaren, die volgens EU-regelgeving niet zonder vergunning aan het werk gezet mogen worden.

Veel tuinders zijn volgens LTO niet of onvoldoende van de regelgeving op de hoogte.

Minister Henk Kamp (SoZaWe) heeft aangekondigd hard te willen optreden tegen de overtreders. Hij sluit daarbij bedrijfssluiting niet uit.

Volgens LTO is stevige taal van de minister te verwachten, maar zijn de aangekondigde maatregelen te rigide. De belangenorganisatie pleit voor helderheid over de aard van de problemen om verdere maatregelen te kunnen nemen. Ook adviseert LTO tuinders alleen met gecertificeerde uitzendorganisaties in zee te gaan.

Zie ook: Kamp: nog te veel fraudeurs in het Westland

Of registreer je om te kunnen reageren.