Home

Nieuws 204 x bekeken

Groen licht nieuwe middelenwet

Den Haag – De Tweede Kamer is akkoord met de nieuwe gewasbeschermingsmiddelenwet. Alleen de fracties van SP en Partij voor de Dieren stemden gisteravond tegen de wijziging van het wetsvoorstel.

De aanpassing is nodig om nieuwe Europese regels te implementeren. Deze stellen dat de toelating van een nieuw middel in één lidstaat voldoende is voor toelating in alle landen binnen de zone. De EU is hiertoe opgedeeld in drie zones.

In het wetsvoorstel is wel ruimte gelaten om specifiek voor Nederland nadere regels te stellen. De coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV vrezen dat dit gaat leiden tot zogenoemde nationale koppen op de Europese regelgeving en vinden dat eventuele aanscherpingen eerst aan de Kamer moeten worden voorgelegd. Zij hebben hiertoe een amendement ingediend, dat donderdag ook is aangenomen.

Ook de coalitiemotie voor het schrappen van de preregistratietoets behaalde een meerderheid. Deze toets, tot nu toe gebruikelijk, houdt in dat voor de toelating van een nieuw middel met behulp van rekenmodellen de effecten op de waterkwaliteit worden bekeken. Nederland is de enige lidstaat die dit vooraf doet; alle andere landen toetsen de waterkwaliteit achteraf. De linkse fracties hadden de preregistratietoets graag behouden.

Een voorstel van de Partij voor de Dieren voor de hertoetsing van alle middelen met neonicotinoïden kon eveneens op steun van de Kamer rekenen. Aanleiding hiervoor is de bijensterfte, die mede door deze werkzame stof zou worden veroorzaakt. Het kabinet betwist dat en stelt dat daar meer onderzoek voor nodig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.