Home

Nieuws 1 reactie

Franz Fischler pleit voor één Europese termijnmarkt

Absam – Voormalig Eurocommissaris Franz Fischler wil een sterke reductie van het aantal termijnbeurzen in Europa. Daarnaast wil hij dat er snel werk gemaakt wordt van strengere regels voor handel in financiële producten. Fischler is kandidaat voor de functie directeur-generaal bij de wereldvoedsel- en landbouworganisatie FAO.

De Oostenrijker is kandidaat voor de functie directeur-generaal bij de wereldvoedsel- en landbouworganisatie FAO.

Volgens Fischler hebben de huidige hoge voedselprijzen een hoog ’bubbelgehalte’. ”Na het opblazen van deze zeepbel volgt een neergang die mogelijk desastreus wordt”, zegt hij.
Speculatie via zogenoemde derivaten is een belangrijke oorzaak voor deze zeepbel, aldus Fischler.

Hij wil dat er snel werk wordt gemaakt van voorstellen vanuit de G20 om de financiële markten aan strengere regels te binden.

In tegenstelling tot afgeleide financiële producten zoals zogeheten swaps, ziet Fischler termijnhandel wel als een stabiliserende factor in de grondstoffenmarkt. Hij wil de positie van Europese termijnmarkten daarom verstevigen. Hij ziet hier overigens geen rol weggelegd voor de FAO.

Fischler is geen voorstander van het aanleggen van buffervoorraden, om zo de voedselmarkten te stabiliseren. ”Lage voorraden zijn een extra stimulans voor speculaties, maar niet de belangrijkste oorzaak. Daarom moet je voorzichtig zijn met de conclusie dat publieke voorraden de speculatie automatisch zouden verminderen.”

Fischler is één van de zes kandidaten die baas van de FAO willen worden. De amtsperiode van de huidige directeur-generaal, Senegalees Jacques Diouf, loopt dit jaar af. In juni wordt zijn opvolger gekozen. Naast Fischler azen onder andere de Braziliaan José Graziano da Silva (de huidige onderdirecteur-generaal) en de vroegere Spaanse minister Miguel Angel Moratinos op de functie.

Zie verder: Franz Fischler: 'Ik zie in de hoge voedselprijzen een grote bubbelfactor'

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ik begrijp uit bovenstaand, dat Fischler geen voedsel voorraden wil aanleggen via de overheid. Mijn conclusie kan dan alleen maar zijn, dat hij geen voorraden wenst of alleen maar voorraden wenst via de particuliere handel en de boeren gefinancierd. Deze beide partijen hebben alleen maar interesse, als er via deze voorraden geld te verdienen is. Niemand betaalt de verzekerings premie voor een verzekering waar anderen de vruchten van plukken. Deze werkwijze kan alleen maar de speculatie c.q. onder productie aanwakkeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.