Home

Nieuws

Franse groentesector wil actie tegen concurrentievervalsing

Parijs – De Franse organisatie van groentetelers Producteurs de légumes de France wil dat de regering in Parijs dit jaar prioriteit geeft aan maatregelen die de concurrentievervalsing, met name vanuit Duitsland, ongedaan maken.

‘’De Franse regelgeving op sociaal, milieu en gezondheidsgebied moet het mogelijk maken dat de Franse productie op de markt kan functioneren,’’ aldus Légumes de France.

De bond van groentetelers is al tijden één van de voorlopers in de strijd tegen de sociale dumping. Vooral Duitsland wordt er daarbij van beschuldigd werkers uit lage lonen landen in te schakelen die dan niet volgens de Duitse normen betaald hoeven te worden.

Légumes de France stelt het opheffen van sociale dumping als voorwaarde voor haar steun aan de invoering van verplichte contracten in de groentesector, zoals minister Le Maire van landbouw heeft besloten. De bond wil in dat kader ook dat de overheid een actieve rol blijft spelen bij de prijscontrole en ‘effectieve sancties neemt bij gevallen van misbruik’. In het algemeen stelt het bestuur ‘dat contractualisering een goed beheersmiddel kan zijn voor de bedrijven en voor de formalisering van de commerciële relaties.’

Of registreer je om te kunnen reageren.