Home

Nieuws

’Financiële sector houdt regulering termijnmarkten tegen’

Amsterdam – De VS is veel verder dan de EU met regulering van de agrarische termijnmarkten, en een sterke lobby vanuit de financiële sector dreigt regulering te dwarsbomen. Dat zegt Myriam Vander Stichele van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo) tijdens een seminar van de Nederlandse en Europese jongerenorganisaties voor agrariërs, de NAJK en CEJO.

Volgens Vander Stichele is Eurocommissaris Dacian Ciolos er van overtuigd dat markten nu niet goed functioneren. De beweeglijkheid op de markt leidt volgens Vander Stichele tot onzekerheid bij boeren en daardoor tot een ongezond investeringsklimaat. Wanneer boeren niet investeren, kunnen vervolgens duurzaamheidstoestellingen noch de competitiviteit van de EU-landbouw worden veiliggesteld. Vander Stichele roept op tot het vergroten van transparantie door het identificeren van spelers op de termijnmarkt. ”Betreft het handelsbedrijven, agrariërs, verwerkers of speculanten? In de VS moet dit kenbaar gemaakt worden, waarop vervolgens de posities die men in kan nemen kan worden gelimiteerd. Er is nu een momentum en ik zie de machtige lobby van de financiële instellingen werken, dus snelheid is geboden.”

Volgens Vander Stichele spelen de financiële partijen louter een negatieve rol, of het nu investeringsbanken betreft, hedgefondsen of zelfs de clearing houses (instellingen tussen de handelende partijen in die onder meer een borg veilig stellen voor de verkopende partij). ”Ze veroorzaken hogere transactiekosten, want dat zijn hun inkomsten.” De rol van banken zou eigenlijk moeten zijn dat ze kapitaal verschaffen aan partijen die gebaat zijn bij fysieke levering van agrarische grondstoffen, tegen zo laag mogelijke transactiekosten. ”De papieren markt is nu groter dan de fysieke markt en dat moet worden aangepakt.”

Bas Eickhout, Europarlementariër namens De Groenen, gaat in de discussie nog een stap verder. ”Als de partijen die niet echt iets doen met het fysieke product geen toegevoegde waarde bieden, moeten we kijken of ze niet buitengesloten kunnen worden.”
Het verbaast Eickhout dat de Europese Commissie zoveel tijd nodig heeft om tot hervorming te komen. De goede voorbeelden zijn er volgens de politicus, en iedereen heeft de ”smoking gun” gezien.

Onderzoeker Frank Bunte van landbouweconomisch instituut LEI, onderdeel van Wageningen Universiteit, sprak zich desgevraagd negatief uit over het te zeer aan banden leggen van markten of focussen op de aanleg van voorraden. ”Zonder de markt, die onmiskenbaar hard is, is het lastig te zien hoe we kunnen omgaan met overschotten die volgen op hoge prijzen. Het marktmechanisme is nog altijd het beste mechanisme om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.