Home

Nieuws 211 x bekeken 1 reactie

Fair trade helpt lokale boeren weinig

Utrecht - Lokale boeren in ontwikkelingslanden hebben geen baat bij samenwerkingsverbanden tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor eerlijke en duurzame handel. Dat concludeert onderzoeker Verena Bitzer, die op 25 februari aan de Universiteit Utrecht promoveert.

Samenwerkingsverbanden zijn te veel gericht op commercieel resultaat en hebben te weinig oog voor versterking van de plaatselijke economieën, zegt Bitzer.

De productieketens van koffie, katoen en cacao zijn nog niet duurzaam. Wel bestaan er verschillende initiatieven van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om productie en handel in die richting te ontwikkelen. Verena Bitzer bekeek in hoeverre deze initiatieven duurzame ontwikkeling bevorderen. Ze concludeert dat de samenwerkingsverbanden geen structurele verbeteringen opleveren voor boeren en landbouwarbeiders in ontwikkelingslanden.

Verena Bitzer onderzocht tientallen van dergelijke samenwerkingsverbanden. Vanuit een ontwikkelingsperspectief zijn de positieve effecten nogal indirect en dubbelzinnig, stelt Bitzer. De voordelen voor producenten zijn vaak onzeker omdat partnerschappen vaak vooral resultaatgericht en ‘topdown’ opereren en bijvoorbeeld geen bijdrage leveren aan de versterking van het lokale kapitaal.

Oorzaak van de magere bijdrage aan structurele ontwikkeling van partnerschappen zijn hun achterliggende motieven: die zijn van neoliberale aard en vooral ingegeven door zakelijke doelstellingen. Aspecten als ‘empowerment’ van de lokale gemeenschap maken hiervan geen deel uit. Daadwerkelijke duurzame ontwikkeling is waarschijnlijk meer gebaat bij een politieke discussie dan bij de puur economische aanpak van partnerschappen, veronderstelt Bitzer.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Dus in Nederland ook niet,geen fair trade voor legpluimveehouders die ver onder de kostprijs produceren.

Of registreer je om te kunnen reageren.