Home

Nieuws

'Extra duurzaamheidseisen om EU-toeslag te ontvangen'

Brussel – Europese boeren ontvangen voortaan alleen nog een volledige inkomenstoeslag als ze minimaal twee bovenwettelijke duurzaamheidsmaatregelen nemen.

Op die manier wil de Duitse Europarlementariër Albert Dess (christen-democraat) het Europees landbouwbeleid ’vergroenen’.

Dess is door het Europees Parlement aangewezen als rapporteur inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid van na 2013. In die hoedanigheid moet hij reageren op de visie, die landbouwcommissaris Dacian Ciolos in november vorig jaar publiceerde. Ook die staat een eerlijker en groener GLB voor.

Als mogelijke duurzaamheidsmaatregelen merkt Dess aan: het tegengaan van erosie; het onderhouden van akkerranden; verplichte vruchtwisseling; biologische landbouw en investeringen in nieuwe, ’groene’ technologieën. Boeren moeten de kosten en inkomstenderving voor het nemen van de maatregelen vergoed krijgen.

De extra duurzaamheidseisen moeten verder gaan dan de huidige randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een inkomenstoeslag (’cross compliance’), stelt Dess. Op termijn zou het nieuwe systeem de ’cross compliance’ ook kunnen vervangen; veel lidstaten en boeren zien het huidige systeem als bureaucratisch.

Dess vindt dat het EU-landbouwbudget ten minste op een vergelijkbaar niveau als nu moet blijven. Wel moeten de toeslagen eerlijker over de lidstaten worden verdeeld. Uitgangspunt daarbij is dat de toeslag in elke lidstaat minimaal twee derde van de gemiddelde toeslag bedraagt. Hij is voorstander van een regionale hectarepremie; een vaste hectaretoeslag voor de hele EU (flat rate) verwerpt hij.

De EU moet marktmaatregelen achter de hand houden, voor noodsituaties. Agrarisch ondernemers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het afdekken van risico’s, meent Dess. Er moet dan ook geen EU-brede verzekering komen.

Dess’ conceptrapport wordt maandag in de EP-landbouwcommissie besproken.

Of registreer je om te kunnen reageren.