Home

Nieuws 252 x bekeken

Europese retailers erkennen unfaire handel

Amsterdam - Europese retailers geven toe dat er gepraat moet worden over oneerlijke praktijken in de agrofoodketen.

Dat zegt Europees beleidsambtenaar Benjamin Vallin, die sinds een paar maanden een High Level Forum van overheid en bedrijfsleven over dit onderwerp begeleidt.

Vallin sprak gisteren op een internationaal NAJK-congres van jonge boeren en tuinders in De Rode Hoed in Amsterdam. Het High Level Forum dat hij begeleidt, kwam vorig jaar tot stand onder druk van de dramatische melkprijzen. De lage groenteprijzen in 2009 hadden al eerder de aandacht van Brussel gevestigd op de noodzaak voor een beter functionerende agrofoodketen. Doordat vanwege de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ook (melk)veehouders en akkerbouwers meer en meer afhankelijk worden van de vrije markt, is er politiek meer aandacht voor betere marktverhoudingen en eerlijke prijzen voor boeren en tuinders.

Vallin beschouwt het erkennen van het voorkomen van ‘unfair practices’ door de retail als een belangrijke stap naar het aanpakken daarvan. Maar tevens benadrukt hij dat een High Level Forum geen wetgeving kan uitvaardigen, ook al zitten er vier eurocommissarissen en dertien lidstaatministers in. “In deze groep bediscussiëren overheid en bedrijfsleven mogelijke maatregelen om de keten efficiënter en duurzamer te laten werken op een manier die voor alle ketenspelers gunstig is. Met de aanbevelingen kan de Europese Commissie wetsvoorstellen maken.”

Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks stelde ter plekke dat we moeten oppassen cynisme te veroorzaken met ‘het formeren van High Level-groepen en daarna Ultra High Level-groepen om het nóg eens te bespreken’. “Niet te lang doorpraten, maar snel met wetsvoorstellen komen en daar het politieke debat over aangaan”, aldus Eickhout. “Als supermarkten die oneerlijke praktijk nu toegeven, laten we daar dan op handelen, in plaats van eerst die praktijken nader te gaan identificeren en doorpraten tot je 27 lidstaten én alle bedrijven uit de keten aan boord hebt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.