Home

Nieuws 408 x bekeken

EU wordt netto-importeur pluimveevlees

De EU publiceerde onlangs een rapport over de marktverwachtingen tot 2020. De EU wordt netto-importeur van pluimveevlees. Varkensvlees blijft het meest gewilde product in de EU.

De Europese Unie verwacht dat de komende jaren de productiekosten voor vlees relatief hoog blijven. De pluimveevleesconsumptie zal het meest groeien, maar varkensvlees blijft het meest gewilde product in de Europese Unie.

Als gevolg van verslechterende marktomstandigheden, hoge kosten voor voer, een dure euro en de economische crisis daalde de productie van vlees in de EU in de jaren 2008 en 2009. Alleen de productie van pluimveevlees wist de groeiende trend vast te houden. Door de veranderende omstandigheden op de internationale markten en de goedkopere euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, zag de Europese Unie de vleesexporten stijgen. In de voorgaande jaren stonden die exporten juist onder druk.

Vooruitkijkend verwacht de EU dat de wereldvleesmarkt zich verder herstelt van de economische crisis van de afgelopen twee jaar. De verwachting is dat de totale wereldexport met 2 procent per jaar kan stijgen. Daarbij gaat het vooral om pluimveevlees en varkensvlees. In 2020 zou de mondiale export van vlees 22 procent groter kunnen zijn dan in 2009. Voor varkensvlees verwacht de EU een 31 procent hoger niveau, pluimveevlees 26 procent, rund- en kalfsvlees 14 procent hoger en schapen en geitenvlees vier procent meer.

Het aandeel van de EU in de wereldhandel kan de komende jaren onder druk komen te staan als gevolg van de positie van de euro ten opzichte van de dollar. Ook de ontwikkelingen van de olieprijs en andere grondstoffen zijn van grote invloed. Voor de rundvlees en schapenvleessector speelt het EU-beleid van de ontkoppeling van inkomenstoeslagen en de afschaffing van de melkquotering een grote rol. Daardoor kan de productie van deze vleessoorten afnemen.

Voor varkensvlees verwacht de EU dat de consumptie per hoofd in de EU groeit tot 43,3 kilo in 2020. Dat is 5 procent meer dan in 2009. De productie zal in die periode groeien met 7 procent tot 23,7 miljoen ton. De verwachting is dat de export afneemt tot minder dan 1,2 miljoen ton in 2020. De import zal bescheiden stijgen tot een niveau van 41.000 ton in 2020. In totaal zal het aandeel van de EU in de wereldwijde export dalen tot 16 procent. In 2009 was dat aandeel nog 27 procent.

De pluimveevleesconsumptie in de Europese Unie groeit tot 2020 met 6 procent. De EU verwacht dat de pluimveevleesproductie tot 2020 met 7 procent zal stijgen tot 12,5 miljoen ton. De export zal naar verwachting met 22 procent dalen als gevolg van de dure euro tot een niveau van 740.000 ton. De import van pluimveevlees zal groeien met 6 procent tot een niveau van 890.000 ton. De EU wordt daarmee netto-importeur van pluimveevlees, met een netto import van 155.000 ton in 2020.

Of registreer je om te kunnen reageren.