Home

Nieuws 218 x bekeken

EU-landbouwministers praten over diermeelverbod

Brussel - De EU-landbouwministers komen vandaag in Brussel bijeen voor hun maandelijks overleg. Op de agenda staan met name de verdere discussie over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, een eventueel snellere versoepeling van het diermeelverbod, en het aanstaande verbod op de legbatterij.

De discussie over de versoepeling van het diermeelverbod is politiek het interessantst. De Europese Commissie stelde eerder al dat het verbod, van kracht sinds 1999 en uitgebreid in 2003, gedeeltelijk kan worden opgeheven, nu het aantal BSE-gevallen drastisch is gedaald.

Polen vindt dat Brussel meer vaart moet zetten achter de opheffing voor diermeel afkomstig van niet-herkauwers. Dat zou het mogelijk maken om weer diermeel van pluimvee te voeren aan varkens, en omgekeerd diermeel van varkens aan pluimvee. Het voeren van diermeel aan de eigen diersoort (kannibalisme) blijft verboden.

Gedeeltelijke opheffing van het diermeelverbod zou de prijs van veevoer flink kunnen drukken. Met name Europese varkenshouders zuchten onder hoge voerprijzen, bij lage opbrengsten. Nederland is voorstander van versoepeling van het diermeelverbod, onder strenge voorwaarden.

De Europese Commissie zal bij de lidstaten aandringen om de gegevens over het gebruik van legbatterijen en alternatieve houderijsystemen te actualiseren. Lang niet alle lidstaten hebben hier tot nu toe gegevens over overlegd. Dat is nodig in verband met het verbod op de legbatterij per 2012.

Over de hervorming van het GLB houden de ministers een derde zogeheten ‘beleidsdiscussie’. Die discussies zijn bedoeld om toe te werken naar consensus. Basis voor de discussie is de eerste schets voor een hervormd GLB, die landbouwcommissaris Dacian Ciolos in november 2010 heeft gepresenteerd. Rond de zomer komt de Europese Commissie met concrete voorstellen.

Ger Timmer

Of registreer je om te kunnen reageren.